Guide til de bedste brokere af binære optioner

Her på siden vil du kunne lære alt omkring binære brokere, samt hvad handel med binære optioner er. Endvidere kan vi henvise dig til de bedste brokere (mæglere) på markedet, og herunder har vi samlet en oversigt over de mest anerkendte brokere, som du trygt kan handle hos.

Find den broker som passer bedst til det investeringsbeløb du har tænkt dig at handle for.

 BonusMin. IndskudMax. AfkastDemo kontoSignaler  
 BonusMin. IndskudMax. AfkastDemo kontoSignaler  
Ubegr.$25089%Start her
$20.000$20085%Start her
Anmeldelse
Ubegr.$10086%Start her
Anmeldelse
$4000$20090%Start her
Anmeldelse
$10.000$25081%Start her
Anmeldelse
$10.000$20089%Start her
Anmeldelse
Ubegr.$500090%Start her
Anmeldelse
$2500$20080%Start her
Anmeldelse
$20,000$20085%Start her
Anmeldelse

Binære brokere

Du har måske hørt om trading med binære optioner og kunne godt tænke dig at prøve denne nye måde at investere på. Det vigtigste valg, du kommer til at træffe, er også det første – hvilken binær broker skal du vælge at investere hos?

I denne artikel beskriver vi kort, hvad en binær broker er, og hvilke parametre de kan adskille sig på, så du får mulighed for at opstille nogle kriterier for valget af din første broker.

Børsmægler kontra binær broker

Når du investerer på det almindelige aktiemarked, skal du vælge en børsmægler til at udføre handlerne for dig på det børsmarked, hvor de aktier, du vil investere i, er hjemmehørende. Børsmægleren kan f.eks. være din bank eller et firma, der kun beskæftiger sig med aktiehandel. Disse børsmæglere vil naturligvis have forskellige betingelser for handlerne – nogle tager måske et fast gebyr pr. transaktion, mens andre opkræver en lille procentdel af transaktionsværdien som betaling for deres tjeneste, og atter andre tjener deres penge ved hjælp af et spread – en forskel i den kurs, de tilbyder at sælge dit et aktiv til og den løbende kurs på aktivet. Nogle børsmæglere benytter sig af en kombination af disse måder at tjene penge på. En børsmægler agerer på dine vegne på børsen, og køber og sælger aktiver for dig efter dine instrukser.

En binær broker køber og sælger ingen aktiver for dig. I stedet tilbyder de dig muligheden for at tjene penge udelukkende baseret på en forudsigelse af, hvordan kursen for et givet aktiv eller to aktiver i forhold til hinanden vil gebærde sig inden for en foruddefineret tidsramme.

Den binære broker køber ikke det underliggende aktiv, men lader dig blot gætte på, hvordan aktivets kurs vil opføre sig. Hos en binær broker investerer du altså ikke på et marked med reelle værdier, du spiller blot på udfaldet af dine egne forudsigelser.

Det betyder også, at den eneste måde, en binær broker kan tjene penge på, er hvis deres kunder samlet set taber penge – ligesom det er tilfældet for en bookmaker, for eksempel. Og lige som du bør satse dine penge hos den bookmaker, der tilbyder dig de bedste odds, bør du investere dine penge hos den binære broker, der giver dig størst sandsynlighed for at få et samlet overskud af dine handler.

Binære brokere – afkast, bonus og risikofri handler

Investering i binære optioner fungerer som en slags ”alt eller intet”-investeringer. Hvis du får ret i din forudsigelse om aktivets kurs, får du et stort afkast, men hvis du tager fejl, mister du hele dit investerede beløb.

En måde at sammenligne binære brokere på, er at se på størrelsen af afkastet for den simpleste type binær option – den, der normalt kaldes High/Low-optionen. Når du benytter dig af dette finansielle instrument, skal du forudsige, om aktivets kurs vil være steget eller faldet i forhold til den aktuelle kurs ved optionens udløb efter et foruddefineret tidsrum. Hvis din binære broker tilbyder dig et afkast på 70% af denne optionstype, betyder det, at du, hvis du får ret i din forudsigelse, får dit investerede beløb tilbage plus 70% af de investerede beløb. Hvis en anden broker tilbyder 85% afkast på den samme option, vil denne naturligvis være at foretrække.

Men brokere kan også have andet at byde på end høje afkast. De fleste brokere tilbyder en eller anden form for velkomstbonus, som regel en procentdel af det første beløb, en ny trader indskyder på sin konto umiddelbart efter oprettelsen. Hvor stor procentdelen bliver, er normalt afhængigt af størrelsen på indskuddet. Normalt relaterer velkomstbonussen sig til det kontoniveau, du opnår baseret på indskuddet.

De fleste brokere har omrking fem forskellige kontoniveauer, hver med sin procentsats for velkomstbonus. Typiske velkomstbonusser ligger på mellem 20% og 100% af det indskudte beløb. Du skal imidlertid huske at være opmærksom på de betingelser, der knytter sig til udbetaling af bonus – det er ikke muligt bare at oprette en konto, indskyde nogle penge, indkassere bonus og hæve indskud og bonus i et og samme åndedrag.

Brokeren vil altid kræve, at du sætter noget på spil, før du får udbetalt bonus – og denne fordring er gerne udmøntet sådan, at du skal trade for et beløb, der svarer til et vist antal gange bonusbeløbet inden for et givet tidsrum, for at bonussen kan komme til udbetaling. Et eksempel kunne være, at du skal investere 40 gange bonussens værdi i løbet af seks måneder for at frigive bonusbeløbet, så du kan hæve det.

Hos nogle få brokere kan du desuden få et antal risikofri handler for op til et givet beløb. En risikofri handel betyder bare, at du får lov til at investere i en option, uden at der medfølger en risiko for, at du mister hele det investerede beløb. Taber du en risikofri handel, får du altså det investerede beløb igen, men vinder du den, får du også afkastet udbetalt.

For at tiltrække nye kunder konkurrerer binære brokere på meget andet end afkast, velkomstbonus og risikofri handler. Det kan være undervisning, personlig assistance af forskellig art, typer af binære optioner, udvalget af aktiver, minimumsindskuddets størrelse, handelsplatformen, apps til mobiltrading, demokonti, signaler, myndighedsregulering og meget andet. Herunder har vi nævnt nogle af disse konkurrenceparametre.

Handelsplatform

Den platform, den enkelte broker stiller til rådighed for kunderne, hvor de gennemfører tradingtransaktionerne med de binære optioner og ser resultaterne af deres trading, kaldes for handelsplatformen. De er typisk webapplikationer, som du tilgår ved hjælp af en almindelig webbrowser, hvor du logger ind på deres website for at få adgang.

Det er vigtigt, at du føler dig godt til rette med brokerens handelsplatform og forstår, hvad de forskellige valgmuligheder betyder, og hvordan de enkelte elementer på platformen står i forhold til hinanden. Mange brokere stiller en fuldt funktionel version af deres handelplatform til rådighed for besøgende på deres website, så du kan få lejlighed til at afprøve den i ro og mag uden at risikere noget som helst.

Det er en god idé at besøge nogle forskellige brokeres websites og sammenligne brugervenligheden på deres platforme, før du bestemmer dig for en broker. Ved at prøve handelsplatformen af, vil du også få et indblik i de udbudte optioner og underliggende aktiver og de typiske afkast.

Signaler

Når først du har oprettet en konto hos en binær broker og indsat penge på den, kommer den næste udfordring – du skal finde ud af, hvilke optioner, du skal investere i, og hvornår. Mange brokere tilbyder en tjeneste, hvor de på den ene eller den anden vis sender såkaldte signaler til dig, som du kan vælge at handle på eller lade være.

Et signal kunne f.eks. være ”Køb en High-option på BMW-aktien med udløb kl. 15.30”.
Nogle gange vil brokeren være åben omkring, hvordan signalerne bliver til, men andre gange vil de ikke oplyse dig noget om det. Generelt kan man sige, at det må antages at være en dårlig idé at tage imod investeringsråd fra en part, der står til at vinde på, at du taber dine penge, så et alternativ er at abonnere på signaler fra en tredjepart – en signaludbyder.

Signaludbyderne har en interesse i at sende dig pålidelige signaler, fordi de så kan beholde dig som kunde – den samme interesse har din binære broker ikke. Til gengæld tager signaludbyderne sig betalt for deres tjeneste, mens brokerens egne signaler som regel er gratis.

Undervisning

Langt de fleste brokere har en eller anden form for undervisningsmateriale på deres website. Kvaliteten af dette materiale er som regel høj, og du får adgang til mere af materialet, jo højere kontoniveau, du opnår. Det kan for eksempel dreje sig om e-bøger, webinars, undervisningsvideoer, interaktivt materiale osv. Hvis du gerne vil lære mere om binære optioner i løbet af din tradingkarriere, end hvad du lærer ved praktisk erfaring, er det en god idé at undersøge de binære brokeres undervisningstilbud, før du træffer dit valg. Det vil under alle omstændigheder ikke være nogen dårlig idé at lære den grundlæggende terminologi, der omgiver de binære optioner, nogle fremgangsmåder til teknisk og fundamental analyse, og nogle af de forskellige tradingstrategier, der findes.
Minimumsindskud

Når du har oprettet en konto hos en binær broker, skal du naturligvis også indsætte nogle penge på kontoen til at trade for. Alle brokere har en minimumsgrænse for, hvor meget du skal indskyde på kontoen, før du må gå i gang med at trade. Normalt ligger denne grænse på omkring 200 enheder af den valgte valuta (de mest anvendte valutaer er amerikanske dollars, euro eller britiske pund), men i nogle tilfælde er den helt oppe på 1000 enheder.

Hvis du ikke har alt for mange kontanter at investere, men alligevel gerne vil i gang med at trade hurtigst muligt, bør du selvfølgelig vælge en broker, der kun kræver et lavt mindsteindskud for at lade dig handle. Hvis du på den anden side har kontanter nok til rådighed, vil det ofte være en god idé at indskyde et større beløb, fordi du i så fald vil kunne opnå en kontotype på et højere niveau med en større velkomstbonus og andre fordele, der kan være den større investering værd, så som højere afkast, adgang til en personlig analytiker eller account manager, adgang til flere og bedre undervisningsmaterialer osv.

Demokonto

Særligt i tidligere tider, hvor man var nødt til at downloade og installere et klientprogram på sin computer for at komme til at trade hos en binære broker, var det nødvendigt med en særlig demokonto, hvis man ønskede at afprøve brokerens tjeneste uden risiko. Via en demokonto kunne man teste alle brokerens funktionaliteter med virtuelle penge – og følgelig gratis.

Nogle brokere tilbød en demokonto til alle, uden de behøvede at oprette en rigtig konto, men de fleste krævede, at man skulle oprette en rigtig konto først og eventuelt også indsætte penge på kontoen. Efterhånden som brokerne er gået over til at stille deres handelsplatforme til rådighed som webapplikationer, er behovet for demokonti blevet mindre, og færre og færre brokere udbyder dem.

Hvis du har behov for at teste en brokers tjeneste risikofrit, har mange brokere en brugergrænseflade, der fungerer nøjagtigt lige som hvis du havde en rigtig konto, men uden krav om at du logger ind på deres website. Du kan ikke investere virtuelle penge i optionerne, men du har mulighed for at vælge optionstype, aktiv og løbetid, og se, hvilke vilkår du ville blive tilbudt. Du kan så notere vilkårene og vente på optionens udløb, hvorefter du nedskriver resultatet. Der er lidt mere omstændeligt end med en demokonto, men resultatet er det samme – du får afprøvet brokerens tjeneste helt uden fare for at miste dine penge. Hvis du føler et behov for at få en rigtig demokonto, skal du selvfølgelig vælge en broker, der tilbyder en sådan – og helst uden krav om indskud af rigtige penge.

Mobiltrading

Efterhånden som en større og større andel af vores daglige transaktioner finder sted via mobilenheder, har også de binære brokere fået øjnene op for vigtigheden af, at kunne gøre alle de samme ting mobilt, som man hidtil kun har kunnet gøre fra en almindelig computer. Langt de fleste brokere tilbyder nu en mobilapp til både Apple- og Androidenheder, der stiller al den samme funktionalitet til rådighed som den almindelige handelsplatform i webbrowseren gør, men med en forsimplet brugergrænseflade, der passer bedre til mobilenhedernes mindre og trykfølsomme skærme.

Har du tit tid til overs – når du sidder i trafikkøer eller i venteværelser, for eksempel – som du hellere vil tilbringe med at lave noget indbringende, er det et must, at din binære broker tilbyder en mobil tradingapp.

Typer af binære optioner

Nogle brokere har specialiseret sig i bestemte typer binære optioner og næsten ingen brokere tilbyder dem alle. Herunder har vi anført nogle af de mest gængse typer og givet en kort beskrivelse af dem, så du har en idé om, hvad de betyder.

High/Low-optioner: High/Low-optioner er de klassiske binære optioner. Du skal forudsige, om kursen på et givet aktiv vil være højere eller lavere ved optionens udløb, end den er på indgangstidspunktet (når du køber optionen). Vinder du optionen, får du et afkast, der normalt er på mellem 75% og 90%. High/Low-optioner kaldes også til tider Above/Below, Up/Down eller Call/Put.

Boundary-optioner: Når du køber en boundary-option, skal du forudsige, om aktivets kurs vil ligge inden for eller uden for et bestemt interval, når optionen udløber. Afkastet for boundary-optioner kan variere meget, afhængigt af størrelsen på intervallerne. Boundary-optioner kan også findes som Range-optioner, In/Out-optioner eller Tunnel-optioner.

One Touch-optioner: I tilfældet med One Touch-optioner skal du forudsige, om aktivets kurs på et eller andet tidspunkt mellem indgangstidspunktet og optionens udløbstid vil ramme et foruddefineret niveau. Også for One Touch-optionerne vil afkastet variere meget afhængigt af niveauets placering.

Ladder-optioner: Ladder-optioner er en relativt nytilkommet optionstype, der udgør en videreudvikling af boundary-optionerne. Her kan du vælge blandt flere forskellige intervaller med voksende afkast, jo længere intervallet kommer fra den nuværende markedskurs.

iFollow-optioner: Dette er en type optioner, hvor du som trader faktisk ikke behøver at løfte en finger. En professionel trader udfører handlerne, som så bliver kopieret til din konto med et investeringsniveau, som du vælger.

Tres sekunders-optioner: Tres sekunders-optioner er en ekstrem udgave af de klassiske High/Low-optioner, og tankegangen er den samme – blot er løbetiden på optionen meget kort, kun tres sekunder, som navnet også antyder.

Langfristede optione: Langfristede optioner giver dig mulighed for at investere i binære optioner af High/Low-typen, men med meget længere løbetider helt op til et år i modsætning til de minutter eller timer, der er normen for High/Low-optioner.

Par-optioner: Under markedsforhold, hvor det måske ikke lige er til at gennemskue, om et aktivs kurs vil stige eller falde, men du mener dig i stand til at afgøre, om ét aktiv vil klare sig bedre eller værre end et andet, kan du investere i en par-option. Kursen på en par-option afgøres af forholdet mellem kurserne på de to indgående aktiver, så hvis det første aktiv i parret stiger i kurs, mens det andet stiger lidt mindre, vil kursen på par-optionen stige. Forudsigelsen er den samme som for High/Low-optioner, dvs. om det ene eller det andet aktiv i parret vil klare sig bedst med deraf følgende stigning eller fald i par-optionens kurs.

Aktiver

De underliggende aktiver, som binære brokere tilbyder dig at trade på, tilhører fire forskellige kategorier. Husk, at du ikke rent faktisk køber disse aktiver – de aktiver, du køber, er de binære optioner – men at deres kursudvikling blot er udgangspunktet for de binære optioner. Nogle brokere har specialiseret sig i en bestemt aktivtype og tilbyder dig at trade på mange forskellige aktiver inden for denne aktivtype, men ganske få inden for de andre aktivetyper. Andre brokere er generalister og udbyder alle aktivtyper, men færre aktiver af hver type.

Aktier: De aktier, binære brokere udbyder som grundlag for binære optioner, omfatter som regel nogle af de allerstørste spillere på de største aktiemarkeder i verden. Hvis du gerne vil investere i forudsigelser om aktier i selskaber, du kender noget til, f.eks. fra dit hjemmemarked, bør du naturligvis udsøge dig en binære broker, der giver dig muligheden for det.

Aktieindekser: De største aktieindekser i hele verden er som regel dækkede. Det kunne f.eks. være Dow Jones, DAX eller FTSE 100.

Råvarer: Der er et ganske lille udvalg af råvarer, der egner sig til binær trading. Fordelen ved råvarer er, at de bliver handlet det meste af døgnet, så du vil næsten altid kunne finde en binær option, der er baseret på råvarer. De mest almindelige råvarer, der anvendes som grundlag for binære optioner, er ædelmetaller, råstoffer og store fødevarer: guld, sølv, platin, olie, hvede, majs kaffe og sukker.

Valutaer: Valutaer handles altid i forhold til hinanden, eftersom en valutas værdi ikke kan defineres i valutaen selv. Det betyder, alt du reelt investerer i valutapar, som f.eks. USD/EUR (amerikansk dollar over for euro), GBP/JPY (britisk pund over for japansk yen) eller AUD/NZD (australsk dollar over for new zealandsk dollar). Binære brokere udbyder normalt kun de største valutapar som underliggende aktiv for deres optioner, så hvis du er interesseret i at trade på de mindre valutapar, skal du vælge en broker, der har specialiseret sig i valutatrading.

Et yderligere underliggende aktiv, der kan regnes for en femte kategori, er par-aktiverne, der, lige som for valutaerne, består af forholdet mellem to aktiver. Det kan for eksempel være to råvarer, som Guld/Sølv, to aktier som Google/Apple eller to aktieindekser som Dow Jones/DAX. De danner grundlaget for par-optionerne.

Myndighedsregulering

Det er en klar fordel for dig som trader, hvis en binær broker er myndighedsreguleret. Det kan for eksempel betyde forskellen på, om du ved brokerens eventuelle konkurs mister alle dine penge, eller de er sikrede uanset hvad. Myndighedsreguleringen er også din garant for fair behandling på andre planer, fordi det betyder, at der bliver ført tilsyn med brokerens virksomhed generelt.

Du skal dog ikke nødvendigvis stole på, at en broker er myndighedsreguleret, blot fordi de selv hævder det – du bør altid undersøge det hos den myndighed, de påstår at være reguleret af.

Sikkerhed

Et af de allervigtigste aspekter ved en binær broker er deres opmærksomhed på sikkerheden. Du betror dem en del af din formue og en del personlige oplysninger af både generel og økonomisk karakter, så du ønsker naturligvis ikke, at hverken dine penge eller dine oplysninger falder i de forkerte hænder på grund af mangelfuld sikkerhed hos din broker. Du bør derfor sætte dig grundigt ind i, hvilke sikkerhedsforanstaltninger en broker benytter sig af, før du træffer beslutning om at overlade dem dine penge og dine oplysninger.

Eksempler på binære brokere

Her er nogle få af de mange binære brokere, der findes:

  • PorterFinance
  • BossCapital OptionTime
  • Redwood Options
  • TradeRush
  • 24option
  • Banc De Binary

Konklusion

Der findes mange forskellige binære brokere, alle med forskellige vilkår og betingelser for deres tjeneste. Når du skal vælge en binær broker, bør du først gøre dig klart, hvilke kriterier du har for brokeren. Er der bestemte aktiver, du gerne vil handle med? Skal brokeren tilbyde ladder-optioner? Er handelsplatformen brugervenlig, og tilbyder brokeren en mobil trading-app? Vil du gerne have en stor velkomstbonus, eller skal minimumsindskuddet være lavt? Dette er blot nogle få af de mange spørgsmål, du bør stille dig selv, når du vælger en binær broker.